Harpe Diem

champagneevent.se

"Det enda jag ångrar i livet är att jag inte dricker tillräckligt Champagne”

John Maynard Keynes

Harpe Diem

Harpe-Diems mission/vision statement är att, med musikens hjälp,

öppna ditt hjärta, att bära dina motgångar med jämnmod, att tillfoga

din vardag en smula lycka och skänk dig en känsla av äkta kärlek.


Kulturkapital ser vi som en resurs, en investering med hög avkastning.


Vi erbjudande en holistisk, artistisk musikalisk

uttrycksform – oavsett vi repar jazz eller Takamitsu, spelar in den

moderna nordiska repertoaren eller Händel, eller på scen spelar roots

reggae eller arior från Rigoletto (opera).


Förutom vår konsertrepertoar spelar vi på olika arrangemang. Vi håller också workshops och föreläsningar för såväl barn som vuxna.


Kontakta oss för mer information:

harpediem@me.com

+46 709 744 714

info@champagneevent.se


©champagneevent.se 2018-2019 all rights reserved